Midlertidige pladser

De midlertidige pladser drives af Hørsholm Kommune og er en integreret del af Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund. Der er 38 pladser fordelt på to afdelinger.

Det er Center for Sundhed og Omsorg (Visitationsenheden) i Hørsholm Kommune, der visiterer til pladserne.

Pladserne anvendes til kortere eller længerevarende ophold, hvor en borger har behov for døgngenoptræning, observationsophold inden boligskift, aflastningsplads, eller af anden årsag ikke længere kan plejes i eget hjem.

Det kan i særlige situationer forekomme, at der er to på en stue, sædvanligvis bor du dog på egen stue med bad og toilet.


De midlertidige pladsers kontaktoplysninger:

Pleje- og Rehabiliteringscenteret Louiselund
Louiselund 7
2970 Hørsholm
E-mail: louiselund@horsholm.dk
Tlf: 4849 8500 (Hovednummer)
Direkte nummer til afd. Øst 4849 8761 og 4849 8767 – afd. Vest 4849 8751 og 4849 8757 
Faxnummer 4849 8502