Om at arbejde her

Som ansat på Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund, er du ansat i Hørsholm Kommune. Der foreligger stillings- og funktionsbeskrivelser for alle ansatte og Hørsholm Kommunes Personalepolitik (nyt vindue) og IT-politik ligger til grund for vores samarbejde.

Medarbejdernes løn fastsættes efter individuelle lønaftaler og efter forhandling med Hørsholm Kommune og de faglige organisationer.

Vi har en rigtig god arbejdsplads, hvor trivsel og medarbejderindflydelse er i fokus.

Som medarbejder vil du indgå i vores tværfaglige temas, hvor vi vægter personlig og faglig udvikling højt, og tilbyder gode kursusmuligheder.

Vores mål er at dygtiggøre den enkelte medarbejder, fagligt og personligt, for her igennem at styrke indsatsen overfor vores borgere. Derfor vægter vi læring i dagligdagen højt og lægger vægt på medarbejderansvar og stor indflydelse på eget arbejde.

Her er mulighed for at præge udviklingen, og som arbejdsplads har vi stort fokus på det relationelle og de medmenneskelige værdier i hverdagen. Vi ønsker medarbejdere, der vil samarbejde i en åbern og ærlig dialog, hvor der gives plads til, at tænke anderledes og lære af dette.

Vi arbejder med kontaktpersoner, det vil sige, at du i et samarbejde med kolleger, trænende terapeuter og visitationen, sammen med borgeren og denne pårørende, skal arbejde med de rehabiliterende mål, der er for opholdet på de midlertidige pladser.

Der findes ressourcepersoner inden for forskellige områder så som forflytning, incontinens mv.

Vi arbejder med Elektroniske Borger Journaler, hvori al dokumentation om den enkelte borger noteres.

Vi har et MED-udvalg, som sikrer udvikling og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og ligeledes indgår der arbedspladsvurdering (APV) i vores dagligdag.

En gang årligt vil du blive inviteret til personaleudviklingssamtale (US-samtale) med din leder, hvor der er mulighed for at drøfte egen arbejdsindsats, udviklingsmuligheder, kompetence og samarbejde. US-konceptet indeholder tillige en årlig lederevaluering.

Vi har fokus på en sund arbejdsplads, og der er en politik for sygdom, trivsel, vold, rygning samt uddannelse. Samtidig kan vi tilbyde brug af kommunes motionscenter mod betaling og rabat på medlemsskab til Form og Figur.