Værdigrundlag

For os er det vigtigt, at vores værdier ses gennem de handlinger vi foretager i hverdagen. Ved værdigrundlag forstår vi de værdier, normer og egenskaber, der er vigtige for at borger, pårørende og personale på de midlertidige pladser kan trives.


Vi tilstræber at bevare livskvalitet for den enkelte borger ved at:
 • Der udvises værdighed og respekt: Der tages hensyn til hinanden og vises forståelse for forskellige måder at være på og leve på. 
 • Der udvises venlighed og imødekommenhed med god takt og tone. 
 • Der udvises indfølingsevne og situationsfornemmelse. 
Samarbejdet bygger på åbenhed og ærlighed:
 • Der samarbejdes i en åben og ærlig dialog. 
 • Der lyttes og tales med hinanden.
 • Der lægges vægt på at sige tingene som de er. 
 • Ubehagelige og svære ting siges nænsomt. 
 • Der ydes rehabiliterendehjælp under hensyntagen til den enkeltes ressourcer. 
Der opleves en god og tryg atmosfære:
 • Pårørende inddrages i borgerens hverdag. 
 • Der leveres den nødvendige hjælp. 
 • Der er helhed i opgaveløsningen. 
Der opleves kvalitet og udvikling:
 • Alle føler sig velinformerede. 
 • Der arbejdes tværfagligt og der gives plads til fleksibilitet i ydelserne. 
 • Aftaler bliver overholdt.
 • Der er et højt fagligt niveau og opgaverne løses effektivt. 
 • Der gives plads til at tænke anderledes og lære af det. 
 • Der arbejdes med kompetenceudvikling hos den enkelte medarbejder 
Vores menneskesyn:
 • Ethvert menneske er enestående og har værdi i sig selv 
 • Ethvert menneske er et aktivt og ansvarligt individ, som søger at leve en meningsfuld tilværelse 
 • Ethvert menneske er mere end summen af menneskets enkeltdele, og individet kan derfor kun forstås, hvis man betragter det som en helhed.