Stillings- og funktionsbeskrivelser

Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser på samtlige stillinger som kan rekvireres ved henvendelse til Louiselund.

Følgende medarbejdergrupper er repræsenteret:

  • Servicemedarbejder  
  • Social- og sundhedsassistent
  • Social- og sundhedshjælper
  • Sygeplejerske
  • Tilkaldevikar
  • Fysioterapeut
  • Socialpædagog
  • Café personale
  • Administrativt personale