Selvtræning

Hørsholm Kommune tilbyder selvtræning for 140 kroner om måneden på Sundheds- og Rehabiliteringscentret Louiselund. Tilbuddet gælder for 65 årige og derover samt førtidspensionister bosiddende i Hørsholm Kommune.

Udover at være pensionist/førtidspensionist skal du selv kunne transportere dig til Louiselund og kunne træne på egen hånd.

Selvtræningen vil være muligt dagligt i afgrænsede tidsrum, både morgen og eftermiddag/aften på hverdage samt i dagtimerne i weekenden.

Selvtræning kan foregå i følgende tidsrum:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 07.00 – 08.00
Mandag og onsdag kl. 12.00 – 13.00
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 16.00-21.00 og fredag kl. 14.30 – 21.00
Lørdag, søndag og helligdage kl. 08.00 – 21.00
(lørdage og helligdage kan der være borgere fra de midlertidige pladser, der træner sammen med terapeuter, idet disse borgere også modtager træning på lørdage og helligdage)

Der kan forekomme ændringer i tiderne fremadrettet.

Inden opstart af selvtræning skal du visiteres til tilbuddet. For at blive visiteret skal følgende kriterier være opfyldt:

• Du skal være bosiddende i Hørsholm Kommune
• Du skal være fyldt 65 år eller være førtidspensionist
• Du skal kunne transportere dig selv til træningsstedet
• Du skal kunne forstå en instruktion i træningsprogram
• Du skal kunne træne uden at der er personale til stede

Tilmelding
For at blive visiteret til selvtræning skal du skrive en mail til fritraning-louiselund@horsholm.dk. I mailen skal du skrive dit fulde navn, de første 6 cifre i dit cpr. nummer samt et telefonnummer du kan kontaktes på i dagtimerne.

Du vil herefter blive indkaldt til en instruktion i brugen af træningslokalet, samt få udfærdiget et træningsprogram af en fysioterapeut. Ventetiden vil maksimalt udgøre 4 uger. Træningssalen indeholder et udvalg af løbebånd, kondicykler, cross-trainer, romaskine samt et udvalg af styrketræningsmaskiner og diverse mindre træningsredskaber.

Pris
Selvtræning koster 140 kr. månedligt, instruktionsmåneden er dog gratis. Derudover vil der blive opkrævet 100 kr. i administrationsgebyr for udstedelse af nøglekort, der giver adgang til træningsfaciliteterne indenfor åbningstiderne. Ved udmelding skal du aflevere nøglekortet.

Der vil være adgang til omklædnings- og badefaciliteter. Det månedlige beløb vil blive opkrævet via girokort/PBS.

Der er ingen mulighed for at holde pause i selvtræningstilbuddet. Har du udmeldt dig af selvtræningstilbuddet, vil du tidligst kunne indmelde dig på ny efter 3 måneder.

Opsigelse - Ønsker du at opsige dit medlemskab som selvtræner på Louiselund, er det løbende måned + 30 dage. Ved udmelding skal du aflevere nøglekortet.

Kontakt
For information om selvtræningsordningen på Louiselund kontakt:

Pernille Bay
Ledende terapeut
Hørsholm Kommune
pba@horsholm.dk 
Telefon 4849 8601