Vi ved, at det er en svær beslutning at skulle sige farvel til sin nuværende bolig og lægger stor vægt på, at indflytningen bliver så tryg og god som muligt i tæt samarbejde med dig, dine pårørende og personalet. Flytningen opleves oftest tryggest hvis boligen er møbleret inden indflytningen. Dato for indflytning af møbler m.m. aftales med afdelingslederen.

På Louiselund er der personale til rådighed hele døgnet, og vi er behjælpelige med de personlige og praktiske gøremål, som du ikke selv kan varetage længere.

Vi lægger meget vægt på, at det bliver et godt samarbejde, både med dig og dine pårørende. Vi tilstræber at du forbliver aktiv i det omfang du kan, trods eventuelle nedsatte færdigheder.

Møbler
Alle boliger er på forhånd møbleret med plejeseng, loftslift, klædeskab, medicinskab og lamper i loftet, samt lille køleskab m/frostboks. Derudover er der plads til egne møbler samt naturligvis billeder, lamper og gardiner. Du og dine pårørende skal selv sørge for at indrette boligen efter eget ønske. Vær opmærksom på at løse ledninger er forsvarligt hæftet til panel/væg. 

Tæpper er desværre årsag til mange fald, og vi fraråder derfor, at der lægges tæpper på gulvet. Hvis du er kørestolsbruger, er det ikke muligt at have tæppe på gulvet. Personalet står gerne til rådighed med vejledning om en hensigtsmæssig indretning. Det kan af hensyn til sikkerheden blive nødvendigt at ændre indretningen i din bolig, hvis du får brug for flere hjælpemidler.

Du skal selv have dyne, hovedpude, sengelinned og håndklæder med. Dyner og puder skal være vaskbare og kunne tørres i tørretumbler. I tilfælde af behov for speciel pleje kan der blive tale om anskaffelse af flere puder og dyner.

Indboforsikring mv.
Vi anbefaler, at du bibeholder dine forsikringer, da der ikke er fælles forsikringer på Louiselund. Kontakt venligst eget forsikringsselskab for yderligere informationer.

Indflytningssamtale
Når du er flyttet ind, afholdes der en indflytningssamtale med dig, dine pårørende, afdelingsleder, sygeplejerske samt kontaktperson.

Her ønsker vi at lære dig og dine pårørende bedre at kende. Bl.a. vil vi spørge ind til, hvordan vi kan støtte op om dine ønsker og behov bedst muligt. 

Du får en kontaktperson/kontaktgruppe som er de medarbejdere, der i hverdagen har den tætteste kontakt til dig, og som er ansvarlig for planlægning og til dels udførelsen af pleje og omsorg for dig.

Kontaktpersonen/gruppen er ligeledes det ansvarlige bindeled mellem dig, dine pårørende og andre, der er involveret i dit hverdagsliv.

Du vil inden indflytning få tilsendt fyldestgørende materiale omkring det at bo på Louiselund plejehjem. Her vil også være en huskeliste til hvad vi erfaringsmæssigt anbefaler du medbringer ved indflytningen.