Hørsholm Kommune fører tilsyn med plejehjemmene i kommunen gennem uanmeldte tilsyn. Tilsynet foregår som en samtale med udvalgte beboere på plejehjemmet. I samtalen bliver der blandt andet talt om trivsel, omsorg og aktiviteter med udgangspunkt i et spørgeskema. Der bliver sat fokus på den enkelte beboers opfattelse af situationen, samt på den tilsynsførendes objektive indtryk.

Herudover fører Fødevarestyrelsen og Brandmyndighederne ved uanmeldte besøg kontrol med henholdsvis forholdene i afsnittenes køkkener og med brandsikkerheden i huset.

Alle besøg afrapporteres til os og til Hørsholm Kommune.

 

Læs vores tilsynsrapport Midlertidige pladser 2022

Læs vores tilsynsrapport Louiselund Plejehjem 2023

Læs vores brandsynsrapport 2022

Læs vores tilsynsrapport Plejecenterne Louiselund september 2021

Læs Styrelsen for Patientsikkerheds endelige tilsynsrapport september 2021

Læs vores tilsynsrapport Plejecenter Louiselund 2021

Læs vores brandtilsyn 2020

Læs vores tilsynsrapport sundhedsstyrelsen

Læs vores tilsynsrapport Plejecenter Louiselund 2022