Louiselunds menneskesyn:

 • Ethvert menneske er enestående og har en værdi i sig selv.
 • Ethvert menneske er et aktivt og ansvarligt individ, som søger at leve en meningsfuld tilværelse.
 • Ethvert menneske er mere end summen af menneskets enkeltdele, og individet kan derfor kun forstås, hvis man betragter det som en helhed. 

Plejehjemmets syn på ældre adskiller sig ikke fra ovenstående menneskesyn.

Det er vores opfattelse, at man ikke kan forstå alderdommen uden at forstå hele livet. En menneskelig ældretilværelse bygger derfor på anerkendelse og anvendelse af den enkelte ældres visdom og ressourcer. Alle ældre ved, hvad det vil sige at være ung og uerfaren. Men ingen unge ved, hvad det vil sige at være gammel og vis. Respekten for individets ret til selv at bestemme er det grundlæggende etiske princip på Plejeboligerne Louiselund.


Louiselunds værdier:

Ved værdigrundlag forstår vi de værdier, normer og egenskaber, der er vigtige for at beboere, pårørende og personale på Louiselund kan trives. Vi tilstræber at bevare livskvalitet for den enkelte beboer ved at:

Der udvises værdighed og respekt:

 • Der tages hensyn til hinanden og vises forståelse for forskellige måder at være på og leve på
 • Der udvises venlighed og imødekommenhed med god takt og tone.
 • Der udvises indfølingsevne og situationsfornemmelse.
  Samarbejdet bygger på åbenhed og ærlighed:
 • Der samarbejdes i en åben og ærlig dialog.
 • Der lyttes og tales med hinanden.
 • Der lægges vægt på at sige tingene som de er.
 • Ubehagelige og svære ting siges nænsomt.

Der ydes hjælp og service under hensyntagen til den enkeltes ressourcer.

Der opleves en god og tryg atmosfære:

 • Pårørende inddrages i pleje og omsorg til beboeren.
  Der leveres den nødvendige hjælp.
 • Der er helhed i opgaveløsningen.

Der opleves kvalitet og udvikling:

 • Alle føler sig velinformerede.
 • Der arbejdes tværfagligt og der gives plads til fleksibilitet i ydelserne.
 • Aftaler bliver overholdt.
 • Der er et højt fagligt niveau og opgaverne løses effektivt.
 • Der gives plads til at tænke anderledes og lære af det.
 • Der arbejdes med kompetenceudvikling hos den enkelte medarbejder